Inloggen

Wie kunnen zich aanmelden bij de RIC?

Rijksambtenaren

De RIC is in eerste instantie opgezet om rijksambtenaren met elkaar te verbinden (netwerkfunctie) en kennis met elkaar te delen over de rijksbrede innovatieve initiatieven die er zijn. Je kan je daarom aanmelden met een e-mailadres van je werk.


Niet-rijksambtenaren

In enkele gevallen kan een uitzondering gemaakt worden op bovenstaande regel. Dat gebeurt dan op uitnodiging van de RIC. Als je denkt daarvoor in aanmerking te komen, stuur dan je motivatie naar ric@rijksoverheid.nl.


Problemen met aanmelden

In geval er problemen zijn bij het aanmelden kan contact opgenomen worden met ric@rijksoverheid.nl.